Členské příspěvky na rok 2023

Od příštího týdne začímáme od všech členů vybírat členský příspěvek na rok 2023. Výše členského příspěvku zůstala zachována ve stejné výši jako v předchozích letech. Více informací a najdete v přiloženém souboru.

Členský příspěvek 2022 DP.pdf (438812)