Nový email spolku

14.05.2015 17:45

Dnes byl vytvořen nový email spolku, který slouží všem, kdo nám chtějí napsat. Nový email je vetrnici@vetrnici.cz

Dřívější email vetrnicios@seznam.cz  nadále zůstává v platnosti.