Členský příspěvek na rok 2020

Členský příspěvek na rok 2020

Od ledna 2020 vybíráme členský příspěvek na kalendářní rok 2020 ve výši 200,- Kč za jednoho člena. Členský příspěvek je potřeba uhradit do 25. 2. 2020.

Členský příspěvek je možné uhradit takto:

  1. Osobním předáním vedoucímu oddílu či klubu v den schůzek.

  2. Převodem na běžný účet spolku. Pokud zvolíte převod z účtu, přečtěte si prosím následující informace.

           Číslo účtu: 259 595 189/0300, 

           variabilní symbol: 2020

           Do zprávy pro příjemce je nutné napsat jméno a příjmení člena (např. Jiří Novák)

Pokud zasíláte členský příspěvek za více členů, zasíláte jednou částkou (např. za dva posíláte 400,- Kč), uvedete variabilní symbol 2020 a do zprávy pro příjemce napíšete jména a příjmení členů (např. Jiří, Petr Novák, apod.).

Všechny platby, které nebude možné řádně identifikovat, budeme vracet zpět.

V případě dotazů se prosím obracejte na vedoucí oddílu / klubu. Dotazy můžete zasílat také na email vetrnicios@seznam.cz, nebo telefonicky 606 941 468 (prosíme volat až po 17:00 hodině a max. do 18:00 hodin).

Uhrazením členského příspěvku dojde u stávajících členů k prodloužení členství na rok 2020. Neuhrazením členského příspěvku členství ve spolku zanikne.

Změna údajů u člena nebo zákonného zástupce: 

V případě, že u člena spolku či jeho zákonného zástupce došlo v průběhu roku 2019 ke změně kontaktních údajů, jako je změna adresy, telefonu nebo emailu, je nutné nám tyto změny nahlásit. Prosíme, napište je na zvláštní list papíru a odevzdejte vedoucím klubu / oddílu. Vždy uvádějte, koho se změna týká, a jakého údaje. Tyto změny můžete také nahlásit zasláním zprávy do výše uvedeného emailu.