Oddíl Lvíčata

Od 1. 9. 2022 má oddíl Lvíčata na těchto stránkách svou vlastní sekci. V menu proto přejděte rovnou na záložku "ODDÍL LVÍČATA". 

Oddíl Lvíčata se zaměřuje na všestrannou činnost. Zabýváme se turistikou, tábornictvím, hrajeme hry, provozujeme nejrůznější výtvarné činnosti. Do programu zařazujeme i nové prvky. Schůzky se konají každý týden. Oddíl je určen dětem od 6 let s podmínkou již zahájené školní docházky (mladší děti nebo děti, které dosud nechodí do školy nemůžeme do oddílu přijímat). Vedle pravidelných schůzek jezdíme na výlety, tábory, víkendovky.

Schůzky oddílu jsou každé úterý od 16:00 do 18:00 hodin. Mladší děti se scházejí před starou školou ve Větřní a starší děti před budovou školní jídelny.

Zveme do oddílu i další děti. Stačí napsat na e-mail vetrnicios@seznam.cz, nebo rovnou přijít na schůzku.