Poděkování

Rok 2018

Rodičům, vedoucím a instruktorům

Děkujeme všem rodičům, vedoucím, instruktorům i starším dětem z Lvíčat za to, že neváhali a v sobotu 21. 4. 2018 přijeli a pomohli nám s úklidem táborové základny. Děkujeme, bez Vás by to nebylo ono!

Rok 2017

Spolek Větrníci z celého srdce děkuje za každou podporu i pomoc, které se nám v roce 2017 dostalo od všech našich příznivců. Zvláště děkujeme městu Větřní za významnou finanční podporu naší činnosti. Děkujeme základní škole za možnost stále využívat prostory školy k naší činnosti. Děkujeme také rodičům za důvěru i za pomoc s úklidem a zpracováním suchých stromů na táborové základně i za pomoc se zdánlivými maličkostmi. Děkujeme Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, spolkům Koumák, Žabičky a Poutníci za milou spolupráci. Děkujeme a věříme, že nám zachováte přízeň i v roce následujícím.

Rok 2016

Děkujeme obci Větřní za finanční podporu v roce 2016.

Rodičům dětí a vedoucím spolku a také starším dětem z Lvíčat děkujeme za pomoc na jarním úklidu na táborové základně. 

ZŠ a MŠ Větřní děkujeme za zapůjčení tělocvičny na Maškarní karneval.

ROK 2015

ZŠ a MŠ Větřní

Děkujeme ZŠ a MŠ Větřní nejen za zapůjčení tělocvičny na Maškarní karneval dne 7. března 2015, ale také za možnost využívat i další prostory školy k činnosti našeho spolku. Děkujeme také za vztřícné jednání a podporu po celý kalendářní rok.

Rodičům, dětem z Lvíčat a vedoucím

Děkujeme všem rodičům dětí, dětem z oddílu Lvíčata a našim vedoucím za obrovskou pomoc při úklidu základny v sobotu 25. 4. 2015. 

Obec Větřní

Spolek Větrníci děkuje Obci Větřní za finanční podporu v roce 2015.

Vedoucím, instruktorům, rodičům a dalším příznivcům

Spolek Větrníci děkuje všem vedoucím a instruktorům za jejich obětavou dobrovolnou práci pro spolek v roce 2015. Děkujeme také rodičům za nezištnou pomoc a důvěru. Všem našim příznivcům děkujeme za morální podporu a povzbuzení. 

Českokrumlovskému kováři panu Karlu Smeykalovi

Děkujeme panu Karlu Smeykalovi, kováři z Českého Krumlova za doplnění naší celotáborové hry "Jak hamerník Josef k devatero řemeslům a rozumu přišel" ukázkou kovářského řemesla bez nároku na odměnu.

ROK 2014

ZŠ a MŠ Větřní

Děkujeme ZŠ a MŠ Větřní za zapůjčení tělocvičny na uspořádání MAŠKARNÍHO KARNEVALU pro děti z Větřní dne 8. 2. 2014.

Obec Větřní

Děkujeme Obci Větřní za finanční podporu našich aktivit s dětmi v roce 2014.

Vedoucím příměstského tábora "Hurá, letní prázdniny!"

Děkujeme všem vedoucím příměstského tábora za to, že svých 10 dnů prázdninového volna věnovali dětem, které se příměstského tábora účastnily. Děkujeme za svěle zvládnutou přípravu, program a průběh tábora.

Vedoucím letního tábora Záhadný vesmír

Děkujeme všem vedoucím i kuchařce letního tábora za jejich obětavou práci na přípravě a průběhu celého letního tábora. Všichni na táboře pracovali bez nároku na odměnu a o své vlastní dovolené.