Informace o nás

Spolek Větrníci vznikl 29.března 2013, založili jej tři vedoucí, kteří měli dlouholeté zkušenosti z práce s dětmi z jiného občanského sdružení, které se zabývá činností s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Postupně se k nám přidali další vedoucí a samozřejmě děti. V roce založení jsme měli celkem 40 členů. Z počátku jsme se v naší činnosti zaměřili na zajištění základních potřeb spolku a to v souvislosti s potřebami našich členů a také jsme se zaměřili na organizační zajištění naší budoucí činnosti. Přesto jsme v roce 2013 uspořádali několik akcí.

14.11.2013 se náš spolek stal členem Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje.

V současné době máme kolem 70 členů a provozujeme dva kolektivy, které pravidelně pracuji s dětmi. Pořádáme víkendovky, výlety a také tábory. Informace o našich kolektivech najdete níže. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím emailu uvedeného v kontaktech.

Lvíčata jsou určena pro děti od 6 let. Vzhledem k tomu, že zájemců o činnost je mezi dětmi hodně, jsou Lvíčata rozdělena na dvě části. První část se schází ve staré škole Větřní a je určena dětem ve věku 1. a 2. třída ZŠ. Děti ve věku od 3 třídy mají sraz před budovou školní jídelny. Lvíčata se ve své činnosti zaměřují všestranně, to znamená, že v naší činnosti najdete prvky turistiky, tábornictví, ochrany přírody, zdravovědy, výtvarné činnosti. Pořádáme pravidelně víkendovky, výlety a také tábory. 

Větrníček je určen pro děti od 1 roku věku do 6 let, ale občas jej také navštěvují i děti mladší a vyjímečně i děti starší. Členové klubu se scházejí pravidelně každý čtvrtek ve staré škole ve Větřní. Na každý týden vedoucí připravují zábavný program, který je sestaven z oblíbených (a také nových) her, soutěží, vyrábění. Děti mohou využít vybavení naší klubovny. Návštěva klubu je možná v doprovodu rodičů. Klub mimo pravidelné činnosti pořádá výlety, výpravy a o letních prázdninách také tábor pro rodiče s dětmi. Informace o programu klubu na každý měsíc najdete v sekci "Novinky".