Návratky na letní tábor

Návratky na letošní letní tábor, které děti obdržely na schůzce oddílu Lvíčata, je potřeba odevzdat vedoucím oddílu nejpozději na schůzce 12. března 2019. Po tomto termínu obsazujeme tábor dalšími zájemci a mohlo by se stát, že na některého z členů nezbyde místo. Ve vlastním zájmu tedy nezapomeňte. 

Na základě odevzdané návratky vám doručíme závaznou přihlášku a další potřebnou dokumentaci.