Od 9. června 2020 obnovujeme činnost oddílu Lvíčata

V úterý 9. června 2020 se bude konat první schůzka oddílu Lvíčata po nucené přestávce. Děti se sejdou v 16:00 hodin před starou školou (platí pro mladší i starší děti). Při čekání před školou dodržujte stanovené rozestupy.

Na schůzce: Při příchodu si děti umyjí ruce tekutým mýdlem, totéž platí po použití WC a také před jídlem. Každé z dětí bude mít s sebou jednu čistou roušku v sáčku. Při běžné činnosti nemusí mít roušku nasazenou. 

Prosíme, aby na schůzku nechodily děti, které vykazují známky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, náhlá ztráta chuti či čichu, apod.). Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ!!!  Rodiče nahlásí na email vetrnicios@seznam.cz zda dítě na schůzku přijde či nikoli, popřípadě zašlete SMS na 606 941 468.