Pravidla pro pravidelnou schůzkovou činnost - Informace pro rodiče a účastníky spolkové činnosti - doplnění dne 9. 9. 2020

Na těchto stránkách, v sekci Akce najdete Informace pro rodiče a účastníky spolkové činnosti (vydaná dne 1. 9. 2020 a pravděpodobně postupně upravovaná). Zde jsou stanovena základní hygienická pravidla, která jsou platná pro všechny účastníky našich činností. Prosíme všechny o spolupráci a děkujeme za pochopení. Připomínáme, že v návaznosti na opatření MZ ČR, KHS a místní podmínky mohou být opatření změněna. Každá změna bude zveřejněna na těchto stránkách.

Pravidla byla dle 9. 9. 2020 doplněna, zejména v  návaznosti na Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 9. 9. 2020. Znění pravidlen najdete v sekci akce.